pecivo

chlazene

TOPEK, s.r.o. - výrobce a dodavatel pečiva, chlazeného sortimentu a zákusků

Firma TOPEK, s.r.o. byla založena v roce 1992. Navázala na tradici výroby chleba v obci Topolná v okrese Uherské Hradiště.

Firma se nejprve orientovala pouze na výrobu chleba avšak s postupem času začala rozšiřovat sortiment o další pečivo. Prodej pečiva je realizován do maloobchodní sítě v regionu Zlínského kraje a Olomouckého kraje. Od roku 2003 je postupně budována síť vlastních prodejen.

Od roku 2007 firma rozšířila vlastní výrobu o sortiment studené kuchyně.

Firma TOPEK, s.r.o. je vedena v obchodním rejstříku Krajským soudem v Brně oddíl C vložka 6509.

 

    

 

Název projektu: Vzdělávací aktivity pro odborný rozvoj zaměstnanců společnosti TOPEK, s.r.o.

Číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0011956

Cíle projektu

Projekt se zaměřuje na systematické vzdělávání zaměstnanců ve společnosti TOPEK, s.r.o. za účelem přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti firmy, a to prostřednictvím rozvoje znalostí a dovedností svých zaměstnanců. 

Projekt je financován za finanční podpory Evropské unie.

Všechny vzdělávací aktivity v rámci projektu vedou ke zvýšení odborné úrovně znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků. Rozvoj jejich dovedností a zvyšování kvalifikace bude probíhat tak, aby byly splněny specifické nároky zaměstnanců a dosáhli jsme zvýšení jejich odbornosti a výkonu při pracovní činnosti. Vedlejším cílem projektu dosažení vyšší pružnosti organizace v pracovních silách - tzn. zastupitelnosti, rozšíření znalostí a dovedností, kariérního růstu zaměstnanců. Vzdělávání bude přístupno všem zaměstnancům, kteří mají zájem se vzdělávat a zdokonalovat ve svém oboru.